به گزارش خبرنگار ماسک فیس،  تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور ابلاغ شد که بر اساس آن حداقل به میزان 30 درصد قیمت ناوگان تجاری تحویلی به متقاضیان، تسهیلات با بازپرداخت حداکثر پنج ساله پرداخت می شود.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/09 هیأت وزیران در خصوص «مجاز بودن سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور»، طی نامه شماره 31266 در تاریخ 1397/03/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

هیات وزیران در جلسه ۹۷.۳.۹ به پیشنهاد شماره ۶۰.۴۲۸۶۱ مورخ ۹۷.۲.۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سیستم بانکی مجاز است طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب مبالغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور حداقل به میزان ۳۰ درصد قیمت تحویلی به متقاضیان معرفی شده از سوی خودروسازان داخلی و بازپرداخت حداکثر طی پنج سال اعطا نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور