به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، فاطمه دانشور در خصوص تاثیر سرمایه گذاری قطری ها در بنادر ایران در جهت توسعه تجارت کشور، افزود: خوشبختانه دولت با اقدامات و تلاش های ارزنده سازمان بنادر و دریانوردی توانسته است در جهت توسعه بنادر کشور گام بردارد.

وی اظهار داشت: اگر بنادر ایران توسعه پیدا کنند می توان شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور بود. لذا این حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد که متاسفانه سال های گذشته مورد بی ماسک فیسی قرار گرفته بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران با بیان اینکه بنا شده سازمان بنادر در سال جاری به سمت تنیو نظر در تعرفه گذاری کالا و کشتی حرکت کند، گفت: این اتفاق کمک قابل توجهی به تجار خواهد کرد و ما از کاهش تعرفه استقبال می کنیم چرا که قدرت رقابت ما افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال ۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، یکی از راه های رسیدن به این موضوع صادرات کالاهای ایرانی است. از این رو با توسعه بنادر کشور می توان به سمت صادرات و تقویت تولیدات داخلی حرکت کرد.