به گزارش نویسنده ماسک فیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:  از دیشب به دلیل شرایط نامناسب جوی و به حداقل رسیدن دید افقی خلبانان، پروازهای جزیره کیش با تاخیر بسیار زیاد مواجه شد که این شرایط از ساعت ۸ صبح امروز به حالت عادی بازگشت.  

براساس اعلام این سازمان، در حال حاضر شرایط جوی جزیره کیش مساعد شده است و پروازها بر اساس برنامه انجام می شود.