به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی درباره گازرسانی شهری و روستایی و صرف هزینه برای اجرای این طرح  گفت: پارسال همه طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای گازرسانی شهری و روستایی در سراسر کشور با موفقیت انجام شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های گازرسانی نیازمند تامین منابع مالی است، به همین سبب شرکت ملی گاز همواره تلاش کرده بودجه مورد نیاز را برای اجرای طرح‌های نیو فراهم کند و برای نگهداشت شبکه گازرسانی کشور نیز همه تلاش خود را به کار گرفته است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان این‌که سال ۹۶ مشکلات زیادی برای اجرای طرح‌های گازرسانی وجود داشت، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات موفق شدیم گاز را به نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی برسانیم و منابع مالی را نیز تامین کردیم که برای این موضوع بدهی زیادی داریم.

مومنی با اشاره به این‌که بدهی گازرسانی سال ۹۶ به امسال منتقل شده، تصریح کرد: حذف شدن آبونمان از قبوض گاز سبب قطع شدن بودجه بسیار زیادی از شرکت ملی گاز شد، در حالی که این بودجه صرف نگهداشت و حفاظت از شبکه گازرسانی می‌شد، همچنین کیفیت و بهبود خدمات گازرسانی نیز با تکیه بر بودجه تامین شده از طریق آبونمان بود. با حذف آبونمان از قبوض گاز و تامین نشدن بودجه مورد نیاز، برای نگهداشت شبکه گازرسانی کشور با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.