به گزارش خبرنگار ماسک فیس، امروز پنجشنبه دو واحد از سه واحد نیروگاه داریان با ظرفیت کل ۱۴۰ مگاوات، پس از طی دوره یک ماهه بهره برداری آزمایشی با حداقل تریپ مجاز و بیش از ۳۲۸۰ ساعت کار کرد به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

نیروگاه داریان دارای سه واحد ۷۰ مگاواتی با توربین های فرانسیس عمودی است که توانسته با تولید شبانه روزی مقدار ۲۱۰ گیگاوات ساعت انرژی به بازار برق عرضه کند.

لازم به ذکر است که واحد اول این نیروگاه در شهریورماه سال گذشته با شبکه سراسری سنگرون شد که تاکنون در حال تولید انرژی است.

کل اعتبار هزینه شده راه اندازی نیروگاه به میزان دو هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبار طرح های عمرانی ملی تأمین شده است.