به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از فرودگاه ماسک فیسآباد، میرسعید صفی نیا از خرید سامانهها و تجهیزات زیر ساختی نوین به منظور نوسازی امکانات وتجهیزات مکانیکال در سیستم های برودتی فرودگاه ماسک فیسآباد خبر داد و گفت: خرید چنین سامانههایی با این حجم و آن هم در بدترین شرایط تحریم ظالمانه برای اولین بار در تاریخ صنعت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فرودگاه ماسک فیسآباد با قدمتی چند ساله، بهترین گزینه برای بروز رسانی این امکانات بود، ادامه داد: این اقدام با تلاش اداره کل تجهیزات وسامانه های فرودگاهی مدیران ستادی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران محقق شد.

 مدیرکل فرودگاه ماسک فیسآباد تهران با اشاره به اینکه روند نوسازی تجهیزات به سامانههای مدرن و بهروز در دستور کار شرکت قرار گرفته است، ادامه داد: تجهیزات مکانیکال فرودگاه ماسک فیسآباد از جمله دیزل ژنراتورها ودیگ های بخار وپکیچ ها وهواسازها وهمچنین برج های خنک کننده سیستم های تاسیساتی ترمینال های فرودگاه ماسک فیسآباد بروز شده است و قصد داریم که تا پایان سال ۹۷ این زیرساخت ها  با امکانات نیو و مدرن به خدماترسانی به مسافران بپردازند.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات نیو خریداری شده در این زمینه  شامل زیرساخت های تاسیساتی است، گفت: با هماهنگی ادارهکل تجهیزات و سامانههای فرودگاه، این سیستم ها برای بهبود سرویس دهی بهتر در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی به مسافرین با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات شرکت فرودگاهها  فراهم خواهد شد.