به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی با تاکید بر اینکه مشکلاتی در حوزه ارسال ارز، کالاهای خریداری شده و اسناد حمل و خرید وجود داشته است، گفت: گمرک تسهیلاتی ایجاد کرده که عوارض ناشی از تحریم کاهش یابد و در این راستا، حدود ۷۰ درصد کالاها پیش از اینکه اسناد کامل را داشته باشند، از گمرکات ترخیص می شوند.

وی با اشاره به اینکه گزارش مفصلی درباره حاشیه پیش آمده برای نماینده سراوان در ساختمان گمرک کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس داده شد ، افزود : در این ماجرا کارمند گمرک مقصر نبود و به هیچ وجه این کارمند از کار خود منفک نشده و به کار خود ادامه می دهد.