به گزارش نویسنده ماسک فیس، مرکز آمار ایران متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری در خردادماه را اعلام کرد که بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ۹۷، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت، مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٣٤.٩ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ٢٦.٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤.٠ درصد افزایش بوده است.

بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به تیرماه نیز مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ٦.٢ درصد کاهش و «پیاز» با ٣.٢ درصد کاهش بوده است.

بررسی متوسط قیمت اقلام خوراکی در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته نیز نشان می دهد، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ٥٨.٢ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ٥٤.٩ درصد افزایش و «برنج خارجی درجه یک» با ٣٦.٨ درصد رشد، است.

همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به خرداد ١٣٩٦ مربوط به «پیاز» با ٢٥.٧ درصد کاهش و پس از آن «سیب زمینی» با ٢٤.٤ درصد کاهش و «عدس» با ٥.٨ درصد کاهش است.

جزئیات گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی را می توانید از اینجا مشاهده کنید.