به گزارش نویسنده ماسک فیس، فرهاد نوری، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد: نشست هماهنگی و آموزشی خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان، روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۴ تا ۱۶ در خیابان میرداماد، ساختمان  بانک مرکزی ایران، سالن الزهرا برگزار می شود.

بر این اساس، متقاضیان به منظور هماهنگی، باید با شماره ۲_۲۹۹۵۳۷۴۱ تماس بگیرند.