به گزارش خبرنگار ماسک فیس، رضا اردکانیان پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید پروژه شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین اضافه کرد: البته در صورت کاهش آب رود ارس، سهم همه استان های ذینفع به نسبت تساوی کاهش می یابد.

وی با اشاره به کمبود شدید آب در کشور تصریح کرد: با وجود رود ارس که نعمت بزرگی برای کشور است، منطقی نیست استان های شمالی از بحران حرف بزنند.

وزیر نیرو یادآور شد: وجود رود ارس هم برای استان های شمالی کشور و هم برای کل کشور یک فرصت ممتاز است و باید از این ظرفیت در راستای توسعه بهره گرفت.

وی در بیان علل کمبود آب در کشور طی سال های اخیر متذکر شد: کاهش بارندگی و تغییر اقلیم دلیل اصلی کمبود آب در کشور بوده و این شرایط بی شک نیازمند مدیریت صحیح در حوزه مصرف است.

اردکانیان اجرای پروژه بزرگ شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین را یکی از برنامه های مدیریتی صحیح در این حوزه برشمرد و با ارزیابی مطلوب از روند پیشرفت این پروژه تاکید کرد که این طرح باید در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

گفتنی است وزیر نیرو به منظور بازدید از پروژه های ملی در دست اجرای حوزه آب و بررسی مشکلات این طرح ها به استان اردبیل سفر کرده است.

بهره برداری از پست ۲۳۰ کیلوولت نصیرلو گرمی، بازدید از سد عمارت گرمی و احمد بیگلو مشگین شهر، بازدید از تصفیه خانه فاضلاب نیر و سد گیوی، تشکیل جلسات با مقامات استانی و وزارتی و دیدار با امام جمعه از دیگر برنامه های وزیر نیرو طی امروز و فردا است