جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار ماسک فیس در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت به متوفیان اظهار داشت: سازوکار واریز سود سهام عدالت به متوفیان در حال نهایی شدن است که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: آنچه که مشخص شده این است که سامانه سهام عدالت برای وراث متوفی از ۱۶ تیرماه فعال می شود و این افراد با به همراه داشتن برگه انحصار وراثت و مدارک شناسایی باید به دفاتر پیش خوان دولت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: لیست دفاتر پیش خوان تعیین شده برای انجام این امور نیز در سامانه سهام عدالت بارگذاری خواهد شد.

ثبت ۳۹ میلیون شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت 

سبحانی در ادامه با اشاره به بخش شماره شبا سامانه سهام عدالت، گفت: تاکنون ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: کسانی که تا قبل از ۶ اردیبشهت ماه شماره شبای بانکی خود را وارد کرده اند بدون استثنا سود را دریافت کرده اند. حدود ۴۰۰ هزار نفر باقی مانده اند که آنها نیز طی هفته اول و یا دوم تیر ماه سود خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: افرادی که دیرتر شماره شبای بانکی خود را وارد کنند(تا ۳۱ خرداد) به طبع دیرتر از سایرین سود را دریافت خواهند کرد.