به گزارش نویسنده ماسک فیس،  این طرح «قانون تعرفه منصفانه و متقابل ایالات متحده» نام دارد و به درخواست ترامپ تدوین شده است.

این طرح به ترامپ اجازه می دهد که بدون کسب رضایت کنگره و بدون توجه به قوانین بین المللی تعرفه ها را به دلخواه خود افزایش دهد. 

بنا بر این طرح، دولت ترامپ می تواند از اصول «دولت کامله الوداد» و «تعرفه های تثبیت شده» خارج شود. بر اساس اصل دولت کامله الوداد، کشورها نمی توانند خارج از توافقنامه های تجارت آزاد، برای هر کشوری تعرفه متفاوتی وضع کنند. اصل تعرفه های تثبیت شده نیز به حداکثر نرخ تعرفه مجازی اطلاق می شود که اعضای سازمان تجارت جهانی در مورد آن توافق کرده اند.

ادامه دارد …