به گزارش خبرنگار ماسک فیس، رضا رحمانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امسال در وزارت صنعت ، پروژه های ویژه ای برای حمایت از کالای ایرانی با برنامه زمان بندی ارایه و تدوین شده که از جمله آن، طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور است.

وی ادامه داد: برنامه مفصلی برای  نوسازی ناوگان تجاری کشور تدارک دیده شده است.

ادامه دارد