به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از صدا و سیما، محمد حاج رسولی‌ها با اشاره به اینکه بقیه استان ها دارای تنش آبی شدید و بحران آبی هستند، گفت: بدترین استان براساس کاهش بارش استان سیستان و بلوچستان با ۷۳ درصد کاهش، کرمان با ۷۰ درصد، اصفهان ۶۷ درصد، یزد ۶۷ درصد، خراسان جنوبی ۶۶ درصد، هرمزگان ۶۵ درصد، فارس ۶۳ درصد، مرکزی ۶۰ درصد کاهش بارش نسبت به دراز مدت ثبت شده است.

وی افزود: میزان بارش ها تاثیرگذاری متفاوتی در استان های مختلف داشته است به طور مثال در برخی استان ها بر روی کشت دیم و در برخی دیگر در روان آب هایی که وارد سدها می شوند تاثیر گذار بوده است.

حاج رسولی ها گفت: در استان هرمزگان و شهر بندرعباس در اصفهان و فارس و یزد نگران منابع آبی هستیم که در برخی استان ها از جنبه تامین آب کشاورزی مانند خراسان جنوبی که ۶۶ درصد کاهش بارش که تاثیر مستقیمی بر آب چاه ها و قنات ها داشته است .

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه منابع آبی استان تهران نیز گفت: در ۵ سد تامین کننده آب تهران ذخایر آبی خوبی از سالهای گذشته ایجاد کردیم به همین دلیل نگرانی کمتری داریم هر چند که بارش در استان تهران نیز در سال آبی جاری مناسب نبوده است.

وی افزود: براساس آخرین نشست با مسئولان هواشناسی و گزارش این سازمان در شورای عالی آب مبنی بر پیش بینی بارش در اسفند، فروردین و اردیبهشت شرایط را نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی کردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت : از ابتدای سال آبی تاکنون میانگین بارش در کشور ۹۱ میلیمتر گزارش شده که این میزان کمتر از پیش بینی سازمان هواشناسی است .

وی افزود: میزان بارش در نیمه اول سال آبی جاری نسبت به ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده که امیدواریم کثری بارش در ماه های آینده جبران شود.

حاج رسولی ها همچنین افزود: ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۰ میلیارد متر مکعب بوده که این رقم در زمان مشابه پارسال ۱۴ میلیارد متر مکعب ثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه اعداد و ارقام بارش در حوضه های اصلی آبریز کشور بسیار بحرانی است افزود: این شرایط آبی کشور نیاز به مراقبت های جدی دارد.