به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از شرکت ملی نفت ایران، آخرین چهارشنبه سال گذشته (۲۳ اسفند ۱۳۹۶)، خط لوله اصلی انتقال نفت سکوی رشادت که در ناحیه جزر و مد دچار نشتی شدید شده بود، ‌ پس از ۳۶ ساعت کار طاقت‌فرسای واحدهای عملیاتی مهار شد.

 عملیات مهار نشت خط لوله سکوی رشادت، بدون خاموشی کامل سکو و با کمترین کاهش تولید، بدون خسارت‌های جانی و مالی در حالی انجام شد که شرایط نامناسب جوی (۲۰ نات باد و ۵-۶ فوت موج) انجام این عملیات را با دشواری‌های بسیاری مواجه کرده بود.

در  انجام این عملیات، به دلیل اشتراک خط لوله سکوی رشادت با سکوی رسالت، افزون بر گروه‌های ستادی و عملیاتی تعمیرات زیر آب، برنامه‌ریزی و تعمیرات سکوی رشادت، گروه مدیریتی سکوی رسالت نیز حضور داشتند.