فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگارماسک فیس با اشاره به وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران برای حمایت از اصناف کرمانشاه بعد از زلزله، گفت: به رغم وعده های داده شده در سفر رئیس اتاق اصناف به این مناطق اما این سفرها تاکنون بدون دستاورد بوده است و بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی داشت. 

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وعده هایی که رئیس اتاق اصناف ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه داد هیچ کدام تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: رئیس اتاق اصناف ایران در جلسات ستاد بحران صرفا حضور فیزیکی داشت و هیچ یک از وعده های داده شده عملی نشده است.

نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس گفت: حمایت‌های فردی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه به مراتب بیش از از وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف فاقد وجاهت قانونی است گفت: چه بسا مصوباتی  که به امضاء هیئت رئیسه میرسد فاقد اعتبار باشد.