به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از صدا و سیما، حسن رضایی فر گفت: بعد از ارسال جعبه سیاه هواپیما به کشور فرانسه و دریافت اطلاعات، تیم های ۱۱ گانه بررسی سانحه در کشور بر روی اطلاعات کار کارشناسی و گزارش تخصصی خود را اعلام کردند.

وی در خصوص تاثیرات پیشگیرانه گزارش بررسی سانحه ادامه داد: در این گزارش جامع کلیه جوانب از هواشناسی گرفته تا عملیات شرکت و مقررات هوایی لحاظ شده است و پیشنهادات اصلاحی به شرکت هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه ها و شرکت سازنده ارسال خواهد شد.

مدیر کل بررسی سوانح هوایی با خودداری از بیان جزئیات گزارش تاکید کرد: علت سانحه شامل زنجیره ای از اتفاقات است که هر کدام سهمی دارند که سهم بیشتر به عنوان عوامل اصلی قید می شود اما در حال حاضر نمی توان جزییات گزارش را اعلام کرد.

وی در خصوص زمان نتیجه گیری نهایی گزارش اظهار داشت: برای نتیجه گیری نهایی به اطلاعات کارخانه ای تی آر نیاز داشتیم و به همین منظور تیم فرانسوی امشب وارد تهران می شود و ۲ روز با آنها جلسه خواهیم داشت.

مدیر کل بررسی سوانح هوایی ادامه داد: گزارش بررسی سانحه هوپیمای ای تی آر شرکت آسمان تا چند روز آینده طی هفته جاری آماده می شود و علاوه بر نهادهای داخلی شرکت ای تی آر فرانسه هم فرصت دارند تا نقطه نظراتشان را اعلام کنند تا بعد از تکمیل گزارش به مراجع بین المللی و ایکائو ارسال شود.