ماسک فیس

جدیدترین مطالب پزشکی و اقتصادی

دسته بندی: وکیل

خیانت در امانت سفته

امانتداری در اموال سپرده شده به شخص علاوه بر بحث قانونی آن در مباحث شرعی نیز بسیار مورد توجه قرار داشته و به قبح خیانت در امانت تاکید بسیاری شده است . نکته ی حائز اهمیت این است که عموما این جرم نسبت به اموال مادی و ملموس قابل تصور است اما بر خلاف این تصور با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات ، امروزه می توان به بحث خیانت در امانت اسناد تجاری به یکی از مبتلا به ترین انواع خیانت در امانت اشاره کرد . اسناد تجاری عموما جهت پرداخت مدت دار استفاده می شوند امادر برخی موارداین اسناد جهت تضمین معامله و ضمانت پرداخت به کاربرده می شود بطور مثال در معامله ای که ثمن آن بصورت اقساطی پرداخت می شود خریدار سفته ای بابت تضمین پرداخت به فروشنده می دهد که ممکن است وصف امانی بودن در متن سفته قید شود یا نشود ، در حالت اول در صورت کارسازی سفته توسط فروشنده قبل از تحقق شراط وصول ان جرم خیانت در امانت محقق شده زیرا وصف امانت صریحا در متن چک قید شده است اما در حالت دوم که وصف امانت مغفول مانده تحقق جرم نیاز به طرح شکایت واحد از وصف امانت توسط دادرس دارد . با توجه به توضیحات مذکور بحث خیانت در امانت در سفته قابلیت تحقق داشته و در صورتی که بتوان وصف امانی بودن را احراز نمود . می توان وقوع این جرم را احراز کردو صرف کار سازی سفته امانی حتی اگر منجربه دریافت وجه آن هم نشود جهت احراز خیانت در امانت گروه وکلای تهران کفایت می کند و لزومی جهت دستیابی به مال موضوع سفته وجود ندارد.

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری :

۱-در کلاهبرداری انتفاع مهم است ولی در خیانت در امانت مهم نیست .

۲- در کلاهبرداری ، متهم با وسایل متقلبانه مال را به دست می آورد ولی در خیانت در امانت ، مال سپرده شده است .

تفاوت خیانت در امانت و سرقت :

درسرقت ، مال به طور مخفی تحصیل می شود .

تفاوت خیانت در امانت و تخریب :

ممکن است جرم تخریب و خیانت در امانت توام مطرح شوند .

منبع : اثبات خیانت در امانت سفته

طلاق گرفتن توافقی

در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، تصمیم میگیرند که بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می آید.
توجه :
لازم به ذکر است که حکم طلاق توافقی معمولا سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراجلی صورت میگیرد.

برای طلاق گرفتن توافقی، زن و شوهر باید همراه شناسنامه و عقدنامه به دادگاه بروند و در خصوص همه مسائل از جمله حضانت فرزند، ملاقات او، مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل و غیره توافق کنند ( در این حالت زن می تواند مهر خود را به صورت کامل بگیرد، اما از آنجا که معمولا مردان راضی نمیشوند که هم مهریه را به طور کامل پرداخت کنند و هم به طلاق رضایت دهند، بنابراین زنان همه یا بخشی از مهریه خود را می بخشند تا همسرشان را برای طلاق راضی کنند. ) پس از تقدیم دادخواست، دادگاه آنان را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد.

سپس زن یا مرد یا وکیلشان مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست بارداری و فرم مشاوره خانواده به دادگاه می دهند.

کسانی که گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می گیرند سه ماه فرصت دارند تا صیغه طلاق را جاری شود و اگر زن و شوهر ظرف سه ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.

طبق آمار ۸۰ درصد طلاق هایی که انجام می شود به درخواست زنان می باشد. همچنین متاسفانه هر ساعت ۱۸ زوج از یک دیگر جدا میشوند و درصد بالایی از این جدایی ها در سال نخست زندگی مشترک اتفاق می افتد.

برای طلاق گرفتن توافقی ، نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسند وجود ندارد و زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند.
آیا زوج می تواند پس از انجام طلاق خلع رجوع کند؟

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق توافقی فوری برمی گردد.

خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت جرمی است که شرط اصلی تحقق آن ، سپردن مال از سوی مالک یا متصرف قانونی به شخصی دیگر است . حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است از باز گرداندن آن در هنگام مطالبه ی مالک و یا نماینده ی قانونی وی خودداری کند و یا مال را در جهتی غیر از آنچه که مالک تعیین نموده ، به کار ببرد . خیانت در امانت به وقوع می پیوندد .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما می بایست عدم استرداد مال همراه با سوء نیت ضرر رساندن به مالک باشد ، یعنی اگر امین بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد ، از بازگرداندن مال مورد امانت ناتوان باشد ، جرم مورد نظر اتفاق نمی افتد .

برای تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت ، باید محل وقوع این جرم را ملاک قرارداد که دراین مورد محلی است که مال به امانت سپرده شده مطالبه می گردد و امین از استرداد آن استنکاف می کند .

نکته ی مهم دیگر اینکه مال باید توسط فردی سپرده شود که مالکیت یا تصرف آن فرد ، قانونی و به عبارت دیگر مورد حمایت قانون باشد . برای مثال اگر فردی مال مسروقه را نزد امین به امانت بسپارد و امین پس از اطلاع از مسروقه بودن آن مال ، ازاسترداد آن به وی خودداری کند و آنرا نزد خود نگه دارد و یا به مراجع ذی صلاح قانونی و یا مالک اصلی تحویل دهد و یا حتی آنرا مفقود یا تلف کند ، جرم خیانت در امانت محقق نیست ، زیرا تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته قانونی نبوده و از طریق نامشروع و غیر قانونی انرا بدست آورده است .

موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی ، با شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده شده باشد و نیز بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه ی علیت برقرار باشد .

این جرم در زمره جرایمی است که با رضایت شاکی ، رسیدگی به آن متوقف نمی شود چرا که از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و رضایت و گذشت شاکی صرفا می تواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی گردد . عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال ، تصاحب ، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که به صورت عمدی و به دو شکل فعل و ترک فعل انجام می شود و ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آن اشاره کرده است .

جرم خیانت در امانت بیشتردر مورد اموال منقول کاربرد دارد اما اموال غیر منقول نیز مشمول این نوع جرم می باشد برای مثال ممکن است شخصی مال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپارد که آنرا اجاره داده یا سکونت نماید و یا تعمیراتی در آن انجام داده و یا به عنوان کار بی مزد یا با اجرت در آن دخل و تصرفی نماید و پس از مدتی مال را به صاحب آن رد کند ، اما امین بر خلاف آن عمل نماید .

بنابراین دعاوی کیفری در مورد ارتکاب درجه جرم خیانت در امانت درروابط مالک و مستاجر نیز قابل طرح هستند.

برای صدق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود بلکه حتی اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود ، از دیدگاه جزایی خائن وعمل وی خیانت در امانت محسوب می شود .

منبع : گروه وکلای تهران

طلاق توافقی در کرج

اگر شما در کرج ( البرز ) سکونت دارید و میخواهید طلاق بگیرید و دوست دارید با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان کارتان انجام شود بهتر است طلاق توافقی دوران عقد خود را به ما بسپارید.

با توجه به اینکه دفتر ما در صادقیه می باشد و نسبتا به کرج نزدیک می باشد، و شما فقط یک بار و اون هم برای وکالت دادن به وکلای ما تشریف میارید، طلاق توافقی را به ما بسپارید.

زیرا طلاق توافقی در کرج زمان زیادی می برد و دادگاه ها مدت زیادی را برای این کار در نظر میگیرند اما وکلای ما در تهران کار شما را دو روزه بدون حضور زوجین و با هزینه کم برای شما انجام خواهند داد.

همچنین وکلای ما در کرج برای طلاق توافقی البرز و دیگر امور مانند مهریه نفقه و اجرت المثل نیز دارای شعبه می باشد. اما نظر ما این است که به شعبه تهران ما بیایید تا کارتان سریع تر انجام شود.

در صورت داشتن سوال در زمینه وکیل در طلاق توافقی تلفن را برداشته و از مشاوره حقوقی طلاق توافقی رایگان ما استفاده کنید و به سوالات خود پاسخ دهید.